lesruimte Serren
 
lesruimte Famous Skincare
Cursus voetreflexzonemassage

De cursus voetreflexzonemassage bestaat uit 7 dagen.
Er wordt tijdens de opleiding praktijkgericht gewerkt: de techniek van de massage wordt aangeleerd. Daarnaast zal de nodige theorie worden besproken. Een vooropleiding met medische basiskennis is wenselijk.De laatste dag wordt een theoretische en praktische toets afgenomen.
Als de resultaten bevredigend zijn en alle cursusdagen gevolgd, kan een certificaat in ontvangst worden genomen.

Kosten
Deelnamekosten, inclusief certificaat zijn € 795,- voor de basisopleiding.
Desgewenst kan men tijdens de cursus een lesboek à € 17,50 aanschaffen en een wandplaat à € 30,-

Na de basiscursus is het mogelijk zich in te schrijven voor de vervolgcursus. Deze duurt 8 dagen en wordt gegeven door Sheila Nelwan samen met Yvonne Duin. In deze cursus worden andere technieken geleerd. De basis is hetzelfde maar de techniek verschilt.
Een voorbeeld: het werken met ‘de knokkels’ en podosegmentale voetreflexologie, waarbij gebruikgemaakt wordt van stokjes.Cursus toegepaste kinesiologie


Toegepaste kinesiologie is een eenvoudige techniek, die iedereen kan toepassen. Er is geen vooropleiding vereist.
Deze methode bevordert de vitaliteit van het lichaam door verstoorde energie weer te laten stromen, waardoor het harmonisch evenwicht hersteld wordt. Het weerstandsvermogen neemt toe, waardoor men spanningen gemakkelijker kan verwerken.

De cursus toegepaste kinesiologie is opgebouwd uit 4 opeenvolgende delen van 3 dagen elk.

De 4 delen zijn zo opgebouwd dat er steeds een deel wordt behandeld dat oploopt in ontwikkelingsgraad. Ieder deel vormt een afgerond geheel.

Kosten
Deel I, II, III en IV kosten ieder afzonderlijk € 350,- inclusief certificaat.
Ieder cursusdeel bestaat uit 3 dagen.Cursus numerologie

Numerologie is de kennis der getallen zoals die al eeuwen geleden door grote wijsgeren werd toegepast.

Numerologie verschaft je een beter inzicht in jezelf en de mensen in je directe omgeving. Het maakt duidelijk waarom bijvoorbeeld je kinderen zijn zoals ze zijn en waarom ze op een bepaalde manier reageren. Numerologie kan je ook helpen bij je weg naar volwassenheid, of bij het maken van belangrijke keuzes. Je leert het “wezen” in de ander te zien – dit creëert begrip en een betere onderlinge verstandhouding met de mensen om je heen.

In de cursus leer je onder meer waar je op moet letten bij een eventuele beroepskeuze, hoe je jouw persoonlijk jaar kunt uitrekenen, wat universele dagen zijn en hoe je relaties kunt berekenen en “ontcijferen”.
Als je je langere tijd met numerologie bezighoudt, zie je niet alleen slechts getallen, maar voel je tevens de esoterische waarde ervan.
De getallen gaan dan als geleider fungeren en geven beelden die betrekking hebben op het leven van de persoon waarvoor de getallen worden ‘gelezen’.

Kosten
De cursus duurt vier dagen en kost € 450,-